Инструкции за употреба save_alt Download File

EASYCOUNTER YC е брояч на индивидуални дрождеви клетки в суспензия чрез детекция на флуоресцентните сигнали на оцветената ДНК в ядрото на клетката. Използваното флуоресцентно багрило е SOFIA GREEN. Клетъчната мембрана на живите клетки е непроницаема за SOFIA GREEN, докато не-живите, мъртвите и в определена степен апоптични клетки са проницаеми за SOFIA GREEN. За определяне на общия брой на клетките е необходимо мембраната на живите клетки да стане проницаема за SOFIA GREEN. Tова се постига чрез смесване на клетъчната суспензия с лизиращ реагент. След обработката на клетките с лизиращ реагент (за 10 минути), 8 µl от всички оцветени клетки с SOFIA GREEN и 8 µl само от мъртвите клетки оцветени с SOFIA GREEN се поставят в CELLCHIP. CELLCHIP се поставя в EASYCOUNTER YC апарата, където клетките се броят автоматично.


Other downloads for this product:

Инструкции за употреба 2018-09-03 | 1.65MB save_alt
INSTRUCTION MANUAL 2018-09-03 | 1.60MB save_alt

MILKOTRONIC LTD
4, Narodni Buditeli Street
8900 Nova Zagora
BULGARIA
tel/fax: + 359 457 670 82
office@autocellcount.com

Copyright © 1997-2020 Autocellcount.com Milkotronic Ltd. All rights reserved. W